222 Đường Kênh 19/5
Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHẤP KHÔNG GIAN Á CHÂU

222 Đường Kênh 19/5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Điện Thoại: 0934095886

Email: info@ass-corp.com


Bản đồ đường đi